ZMIANY GODZIN - KWIECIEŃ: 04.04 (CZWARTEK) 11:00-18:00, 10.04 (ŚRODA) 14:00-18:00, 11.04 (CZWARTEK) 10:00-15:30, 17.04 (ŚRODA) ZAMKNIĘTE, 22.04 (PONIEDZIAŁEK) 14:00-18:00.

NaprawLaptopa

Serwis elektroniczny

Regulamin serwisu NaprawLaptopa

1) Usługa EXPRESS –  koszt wynosi 100pln brutto. Usługa Express to wykonanie diagnostyki urządzenia poza kolejnością. Po diagnostyce i ustaleniu kosztów naprawy – Expres gwarantuje rozpoczęcie naprawy urządzenia poza kolejnością. Nie gwarantuje naprawy w ten sam dzień. W przypadku rezygnacji z naprawy opłata za express nie podlega zwrotowi. Usługa Expres jest naliczana w momencie ustalenia jej z klientem.
2) Na wykonane naprawy i usługi serwis NaprawLaptopa udziela gwarancji. Termin gwarancji jest podany w tabeli wykonanych usług i jest liczony od daty wydania urządzenia.
3) Gwarancją obejmuje wyłącznie elementy oraz czynności wykonane przez nasz serwis i będące przedmiotem konkretnej naprawy. Wszelkie roszczenia dotyczące innych niż zgłoszone usterek będą bezskuteczne o ile protokół naprawy nie stanowi.
4) Serwis NaprawLaptopa nie odpowiada za efekty destrukcyjnych procesów zapoczątkowanych przed przyjęciem sprzętu do naprawy. Przykładem tego typu procesów są między innymi: naprężenia mechaniczne prowadzące do późniejszych uszkodzeń, zalanie urządzenia cieczą, które wywołuje awarię w późniejszym terminie, złe umocowanie urządzeń odprowadzających ciepło, uszkodzenia układu zasilania, nieprawidłowy montaż po poprzednich naprawach, pozostawione wewnątrz urządzenia luźne elementy, nieudane próby napraw prowadzone przez inny serwis lub na własną rękę
5) Usunięcie lub uszkodzenie plomb gwarancyjnych powodują utratę gwarancji na wykonaną usługę!
6) Gwarancja na elementy nie obejmuje:
• uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.)
• uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia
• uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy
• przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie) • części na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu
7) Serwis zastrzega sobie możliwość wydania/zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Jest to efektem technologii wykonywania w tzw technologii SMA I GBA. Pełną diagnostykę można przeprowadzić tylko po wymianie na inny układ.
8) Serwis NaprawLaptopa nie odpowiada za utratę danych w związku z czynnościami diagnostycznymi lub naprawczymi. Za archiwizacje danych odpowiada klient. W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego żądanie złożone pisemne przy przyjęciu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez NaprawLaptopa do recyclingu/utylizacji/zniszczenia.
9) Serwis NaprawLaptopa nie odpowiada za nielegalne oprogramowanie które się znajduje na komputerze klienta. Za wszystkie dane i programy odpowiada klient. 
10) Wstępna diagnostyka jest bezpłatna. Pozwała na wstępną weryfikacje usterki. Może nie stanowić wszelkich informacji odnośnie naprawy.
11) Reklamacja sprzętu po naprawie jest wykonywana w terminie 72 godzin. Jeżeli reklamowany sprzęt okaże się sprawny, albo nowe usterki zostaną wygenerowane z winy klienta – klient zostaje obciążany kosztem 100zł brutto za wykonanie diagnostyki.
12) Żądanie wydania sprzętu, który jest w trakcie diagnostyki/naprawy obciążane jest kosztem 130zł brutto.
13) Żądanie wydania sprzętu, który jest w trakcie na oczekiwanie części obciążane jest kosztem 60zł brutto + koszt części.
14) Za przechowywanie sprzętu nie odebranego w terminie 21dni od daty poinformowania klienta o zakończeniu naprawy, pobierana jest opłata w wysokości 20 zł brutto za dobę

pl_PLPolish
Call Now ButtonZadzwoń